Kokoomus eurovaaliehdokkaat. Tervetuloa 2019-11-25

Savo

kokoomus eurovaaliehdokkaat

Koulu­tuk­sel­taan hän on kaup­pa­tie­tei­den mais­teri. Nimetyt ehdokkaat: Paula Aikio-Tallgren s. Puolue­hal­li­tus nimeää viimei­sen ehdok­kaan kokouk­ses­saan 16. Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus nimesi tiis­taina kokouk­ses­saan Matilda af Häll­strö­min Espoosta euro­vaa­lieh­dok­kaaksi. Lisää vahvis­tuk­sia on vielä tulossa kevään aikana, kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Janne Peso­nen sanoo.

Next

Kokoomus nimesi kahdeksan uutta eurovaaliehdokasta

kokoomus eurovaaliehdokkaat

Jäseniä meillä on noin 200 henkeä. Zittling Leena Suomi takaisin Euroopan eturiviin. Lisäksi listalla oli sitoutumattomia ehdokkaita. Kurki Piia Olen Pohjois-Suomessa syntynyt ja kasvanut vantaalainen kaupunginvaltuutettu. Kokoomus nimesi ensimmäiset eurovaaliehdokkaat viime syyskuussa.

Next

Kokoomus täydensi eurovaaliehdokkaiden listaansa

kokoomus eurovaaliehdokkaat

Hän on aikai­sem­min ollut ehdolla edus­kun­ta­vaa­leissa ja toimi­nut neljä vuotta Sata­kun­nan Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­ta­jana. Make sure this account has posts available on instagram. Täällä on perinteisen senioriväestön lisäksi runsaasti suomalaisia yrittäjiä ja eri ammateissa työskenteleviä työikäisiä ihmisiä. Paikkoja rajoitetusti Juhla alkaa kello 19:00 Juhlaedustajakokous Vuosijuhla järjestetään Kokoomusnaisten juhlaedustajakokouksen yhteydessä. Toisen päivätyöni olen tehnyt luottamustehtävissä elinkeinoelämän järjestöissä ja politiikassa.

Next

Suomen europarlamenttivaalit 2014

kokoomus eurovaaliehdokkaat

Nyt haluan vaikuttaa Suomen asemaan unionissa. Lisää vahvistuksia on vielä tulossa kevään aikana, kokoomuksen puoluesihteeri Janne Pesonen sanoo. Suomesta valit­ta­vien Euroo­pan parla­men­tin jäsen­ten määrä vuoden 2019 vaaleissa on 13. Haluan myös nuor­ten ja tule­vai­suu­den äänen vahvem­min kuulu­ville. Jouni Holopaisen neljännelle kaudelle yhdistyksen puheenjohtajana. Lisäksi jo nimettyjä ovat puoluevaltuuston puheenjohtaja Aura Salla, ex-ministeri Kimmo Sasi ja kokoomuksen opiskelijaliiton puheenjohtaja Janika Takatalo.

Next

KOKOOMUSNAISET100

kokoomus eurovaaliehdokkaat

Ennakkoäänestysprosentti oli 17,1 eli 0,2 % alhaisempi. Pietikäinen Sirpa Euroopan unionin tärkeimpänä tehtävänä tulevina vuosina on ekologinen, inhimillinen ja vauras Eurooppa. Hän on Kaak­kois-Suomen ammat­ti­kor­kea­kou­lun halli­tuk­sen puheen­joh­taja ja kaupun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen. Kokoomus on nimennyt kahdeksan uutta ehdokasta kevään europarlamenttivaaleihin. Olen kokoo­muk­sen kansain­vä­lis­ten asioi­den sihteeri ja väitös­kir­ja­tut­kija.

Next

Eurovaalit

kokoomus eurovaaliehdokkaat

Aura Salla on kotoisin Lappeenrannasta. Suomi muodosti yhden vaalipiirin, josta valittiin 13 viisivuotiskaudeksi 2019—2024. Ennakkoon äänesti kotimaassa yhteensä 722 029 suomalaista eli 17,1 %. Olen erit­täin iloi­nen, että jo ennes­tään erin­omai­nen ehdo­kas­lista täyden­tyy Matilda af Häll­strö­min vahvalla Eurooppa- ja kansain­vä­li­sellä osaa­mi­sella. Haluamme hoitaa Uudenmaan tulevaisuutta yhdessä Sinun kanssasi. Koko vaalien äänestysaktiivisuus oli 39,1 prosenttia.

Next

Tervetuloa

kokoomus eurovaaliehdokkaat

Kommunikoin sujuvasti englanniksi ja ruotsiksi ja olen kotonani kansainvälisissä ympyröissä. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Savo-Karjalan Kokoomusnuorten puheenjohtaja Emilia Ihanus Joensuusta. Kokoo­mus on nimen­nyt jo aiem­min yhteensä 19 ehdo­kasta euro­vaa­lei­hin. Vihko Pirkko Olen professori ja lääkäri Koillismaalta. Hänellä on vahva osaaminen talous- ja finanssipoliittisissa kysymyksissä. Koulu­tuk­sel­taan hän on ylei­se­si­kun­taup­seeri ja soti­la­sar­vol­taan evers­ti­luut­nantti.

Next

Uudenmaan Kokoomusnaiset

kokoomus eurovaaliehdokkaat

Hänellä on laaja koke­mus kansain­vä­li­sestä kaupasta ja on asunut vuoden ulko­mailla. Pois jäivät vihreiden vuodesta 2004 europarlamentaarikkona toiminut ja keskustan ensimmäisen kauden euroedustaja ent. Politiikassa minulle on tärkeää rehellisyys, suoraselkäisyys ja objektiivisuus. Hän on toiminut jäsenenä kansainvälisten yrittäjyys-, innovaatio- ja kilpailukykyorganisaatioiden hallituksissa ja kansainvälisissä neuvontaryhmissä. Hän on toiminut kuntapäättäjänä, maakuntavaltuutettuna sekä lukuisissa valtakunnallisissa luottamustehtävissä, kuten Suomen Yrittäjissä, Lapin Yrittäjissä, Kuntien takauskeskuksessa ja Finnveran hallintoneuvostossa. Zittling on kokoomuksen valtakunnallisen järjestötoiminnan verkoston puheenjohtaja.

Next

Kokoomus täydensi eurovaaliehdokkaiden listaansa

kokoomus eurovaaliehdokkaat

Korhola on myös kansainvälisen ihmisoikeusjärjestö First Step Forumin puheenjohtaja. Kohtaamme Suomessa haas­teita, jotka eivät ole ratkais­ta­vissa Arka­dian­mäellä. Koulu­tuk­sel­taan af Häll­ström on valtio­tie­tei­den mais­teri Helsin­gin yliopis­tosta sekä Master of Arts St Andrews:in yliopis­tosta. Edellisissä Suomen europarlamenttivaaleissa ennakkoäänestysprosentti oli 17,3. Hän on myös Turun kaupunginvaltuutettu, Varsinais-Suomen maakuntavaltuutettu ja nuorisolautakunnan puheenjohtaja. Kuka: Matilda af Hällström, kansainvälinen espoolainen Mitä: Konkreettisia ratkaisuja kiperiin ongelmiin. Seitsemäs puolue Johtaja Puolue Saadut paikat 1 Paikkojen muutos 0 Äänet 116 747 Kannatus 6,8 % Muutos 0,7 %-yks.

Next