Livsuppehållande behandling. Att avsluta eller avstå livsuppehållande behandling : En litteraturstudie ur sjuksköterskans perspektiv 2019-11-25

Dödshjälp

livsuppehållande behandling

Närstående ska förberedas på vad som kommer att ske och ges tid och utrymme att vara hos patienten och att förstå situationen. However, I know that when he is better, he will want it, because he wants to be well and get out of this. Ansvariga läkare bedömde, att hon även med respiratorbehandling inte skulle kunna leva så länge. Men många anhöriga i intervjuundersökningen menade att de kände patienten så väl att de ändå visste vad de önskade. Läkaren har det fulla ansvaret vid ställningstagandet om att avsluta livsuppehållande behandling.

Next

De Flesta Läkare I Asien Livsuppehållande Behandling För Terminalt Sjuka (Medical

livsuppehållande behandling

Priebe S, Katsakou C, Amos T, Leese M, Morriss R, Rose D, et al. Priebe S, Katsakou C, Glockner M, Dembinskas A, Fiorillo A, Karastergiou A, et al. Det finns många patienter som förhastat eller tillfälligt vill dö fast de inte är döende. Aktiv dödshjälp innebär att man med aktiv handling avsiktligt påskyndar döden i relation till grundtillståndet skadan eller sjukdomen , vanligen genom att administrera höga doser , eller en så kallad , en blandning av droger. I dag är det vanligt, i våra undersökningar förekom det i hälften eller fler av dödsfallen på intensivvårdsavdelning, att man beslutat att avstå från eller avbryta livsuppehållande behandling. Chelsea Banton har kämpat med sjukdomar och infektioner större delen av sitt liv. The doctor has the full responsibility regarding the standpoint to discontinue life sustaining treatment.

Next

Referenser och regelverk

livsuppehållande behandling

St√§llningstagandet om n√§r livsuppeh√•llande behandling ska forts√§tta eller avslutas √§r ett komplext beslut som kr√§ver flera √∂verv√§ganden. Men i samband med inl√§ggning p√• intensivv√•rdsavdelning f√∂r ett livshotande tillst√•nd eller under p√•g√•ende v√•rd med f√∂rs√§mring, kan det bli aktuellt med behandlingsbegr√§nsning ‚ÄĒ antingen att avst√• fr√•n inte inleda eller avbryta p√•g√•ende inte forts√§tta livsuppeh√•llande behandling. Uppsatsen visar vad patienter uttrycker som betydelsefullt n√§r de st√•r inf√∂r beslut kring livsf√∂rl√§ngande behandling. L√§karen riskerar allts√• inget straff, men kan riskera att bli av med sin. Att ha sj√§lvbest√§mmande, att ha kontroll och att sjukv√•rden ska vara f√∂rtroendeingivande √§r betydelsefullt. Another respondent argued that even though rational suicides exist, psychiatrists should remain cautious about the concept and refrain from declaring any particular instance of suicide, or suicidal ideation, as rational.

Next

Mamma avbryter ton√•rings livsuppeh√•llande behandling ‚ÄĒ 1 timme senare b√∂rjar sjuksk√∂terskor springa n√§r de ser n√•got p√• √∂vervakningskamera

livsuppehållande behandling

Conclusions Involuntary treatment was generally seen as an unwanted exception to standard care. Nurses could find a purpose and context in thier role as experts of caring even though there was a decision about ending life-sustaining treatment on terminal patients. Sjukvårdspersonalen kan alltid samråda med närstående om man bör fortsätta livsuppehållande åtgärder eller inte för att ta. . Patienter och närstående ska känna trygghet i hur man hanterar dessa ofta mycket svåra situationer, säger projektledaren Maria Jacobsson. Välkommen hit och välkommen till hemsidan! Det är också viktigt med god kommunikation mellan sjukvårdspersonal och patient - där så är möjligt - och anhöriga.

Next

Referenser och regelverk

livsuppehållande behandling

Coercive care: the ethics of choice in health and medicine. Vad var rätt och vad var fel att göra i en sådan här situation? Hence, other psychiatric disorders, for instance severe depressions or personality disorders could be labelled as a serious psychiatric disorder if the symptoms are grave enough. Mostly, the law was seen as commendable, but some of the respondents were also critical of ethical issues often being treated as mere legal issues. Chelsea fick livsuppehållande behandling under sju veckor. Bad apples or bad barrels? Det var också där jag fick min första tjänst efter prästvigningen. Autonomy considerations Issues relating to patient autonomy were used as a reason both for and against involuntary treatment. .

Next

Håkan Sunnlidens blogg, se också developer.permid.org: att avbryta livsuppehållande behandling

livsuppehållande behandling

Thus, although these respondents shared basic factual assumptions about the existence of rational suicides, their statements highlight a normative difference on how healthcare should handle such cases. Chelseas kamp var konstant men förvärrades när hon blev 14 år. Diskussion: Den teoretiska utgångspunkten som användes var Virginia Hendersons behovsteori i grundläggande sjukvård. Hon var vaken men medtagen. However, there was an ambivalence regarding the issue of suicide prevention as it was also argued that the risk of suicide in itself was not sufficient for justified involuntary care, because of the possibility of rational suicides. Det ska inte ligga i människans hand.

Next

Referenser och regelverk

livsuppehållande behandling

Handbok ger st√∂d Handboken v√§nder sig till v√•rdgivare, verksamhetschefer, personal och andra som arbetar med v√•rd av patienter med livshotande tillst√•nd. One respondent talked about a psychotic patient who had tried to set fire to her apartment. I en studie 2001‚ÄĒ2002 framkom att andelen d√∂dshj√§lpsfall per √•r utan patientens samtycke, var 0,6 % procent av samtliga d√∂dsfall i Nederl√§nderna, 0,4 % i Schweiz, 0,7 % i Danmark, 0,2 % Sverige, 0,1 % i Italien och 1,5 % i Belgien. This article is published under license to BioMed Central Ltd. When a patient is admitted involuntarily, he or she is not allowed to leave the ward without permission from the attending psychiatrist, and forced treatment injections , seclusion from other patients, and physical restraints bed straps can be ordered. Hon f√∂ddes fem veckor f√∂r tidigt och ingen v√§ntade sig att hon skulle √∂verleva l√§ngre √§n 36 timmar.

Next

Ethical deliberations about involuntary treatment: interviews with Swedish psychiatrists

livsuppehållande behandling

Andra studier har dock visat, att det är en dålig överensstämmelse mellan en patients önskan och anhörigas uppfattning om denna önskan, såvida de inte öppet har diskuterat om den. Skadorna blev väl inte bättre av att den livsuppehållande behandlingen avbröts och att han placerades på ett bårhus?. Br J Psychiatry J Ment Sci. Det gäller också om en patient avsagt sig någon annan behandling som kunde ha räddat hans eller hennes liv. Livsuppehållande behandling kallas utan vilken patienten hade avlidit, och syftar i synnerhet på sådan som upprätthåller vederbörandes , , och vid livshotande tillstånd, vid och vård i livets slutskede. Preventing harm to others One aspect raised by some respondents was danger of harm to others, which was considered a major reason for decisions in favour of involuntary treatment. Popular Abstract in Swedish Att avstå från och att avbryta livsuppehållande behandlingar på intensivvårdsavdelningar.

Next